Nieuwe woningen in Zoetermeer

Lange wachtlijsten zijn geen uitzondering in Zoetermeer voor social huurwoningen. Daarnaast is het koopwoningaanbod voor starters beperkt. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Gelukkig staan er plannen om woningen te bouwen op verschillende locaties. De gemeente en de ontwikkelcombinatie AM, Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V en Synchroon hebben onlangs hun handtekeningen gezet onder de reserveringsovereenkomst.

Met deze ondertekening hebben de partijen afgesproken om de komende 1,5 jaar te werken aan de inrichting voor het gebied Kwadrant B&F. Het plan is om ongeveer 536 woningen te bouwen. Het gaat zowel om sociale huurwoningen als ook vrije sector huur- en koopwoningen. Daarbij komt ook een kleinschalige voorziening voor zorgwoningen.

Kwadrant B&F ligt tussen Australie weg, Oostweg, Van Hagenstraat en Zegwaartseweg.

Wethouder Marc Rosier: “De gemeente en de ontwikkelcombinatie maken hiermee gezamenlijk een mooie stap voorwaarts in de transformatie van het voormalige volkstuinencomplex (Kwadrant B&F) naar een groene en parkachtige woonomgeving onder de naam Edisonpark.”

Bouwen aan een nieuw Zoetermeer in een parkachtig woonmilieu

Druk op nieuwe woningen in Zoetermeer

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo’n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen realiseren.

Het plannen en bouwen van 700 woningen per jaar gaat langzaam, vanwege de vele vergunningen. Maar ook veranderingen van bestemmingsplannen en bezwaren van omwonenden. We hebben als voorbeeld “Happy Days” uitgelicht.

Happy Days in Zoetermeer

Het project “Happy Days” ligt langs de Oostweg, lokatie Dwarstocht. Eind 2016 is het voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan te herzien. In juni 2018 zijn hiervoor de eerste gesprekken geweest met omwonenden. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten het bestemmingsplan Dwarstocht ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad in maart 2021 een besluit neemt over dit bestemmingsplan. Volgens de website van Happy Days verwachten zij dat zij dit voorjaar met 165 woningen in de verkoop gaan. Ook komen er 40 woningen in de sociale huursector. Het is nu afwachten wanneer er gebouwd gaat worden!

Wil je meer lezen over welke projecten er op dit moment aan de gang zijn?

Kijk op de website van de gemeente Zoetermeer.

Meer lezen over Zoetermeer, kijk bij onze verhalen!

Delen is lief!

Laat een reactie achter